Sve čestitke. Odavno pratim vaš rad, mislim da su emisije sjajne. Molim vas ako ste u mogućnosti napravite emisiju o životu valevaca u toku okupacije u drugom svetskom ratu.

Zorana Jovanović