AUTORSKA PRAVA

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta zikasesirtv.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje urednika portala. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava portala zikasesirtv.rs i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta zikasesirtv.rs moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je ” informacija preuzeta sa sajta www.zikasesirtv.rs i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.